whatkindofghost

ala je lep ovaj svet


07.12.2017.

najteže je u životu biti isti kao i svi drugi